18 de novembre, 2021

Parlant amb en Francesc Gaya, nou president de la Banqueta de Juneda


Canal Viu 2021, 15 de novembre

1. Presenta't!
Sóc en Francesc Gaya, president de l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural La Banqueta de Juneda. Soci des del 1996 però president d’aquest mateix novembre del 2021.


2. Història de la teva entitat. Àmbit d’actuació.
Aquest any 2021, celebrem els 30 anys de l’associació.
El 1991, el 15 de novembre vint-i-dues persones es va constituir l’associació amb l’objectiu de protegir els espais naturals i de proposar activitats d’acció directa i sensibilització ambiental.
L’àmbit d’actuació principal és la banqueta de la 4 a séquia dels Canals d’Urgell en un tram d’uns 10 km que passa per la zona urbana del poble.
Poc a poc, la banqueta ha anat sent referència en moltes altres incidències que han afectat i afecten a la qualitat ambiental del nostre poble i de la comarca.

 


3. Com es troba la situació mediambiental al vostre àmbit d’actuació.
Respecte a la banqueta cal considerar que s’ha pogut mantenir l’arbrat i ha millorat substancialment bona part del recorregut fins a considerar-se, avui, com la zona més visitada pels veïns de Juneda i d'altres poblacions veïnes.
En canvi, l’impacte de l’activitat econòmica propera a Juneda perjudica greument la qualitat ambiental. Agricultura intensiva, ramaderia sense control amb dues plantes de tractament de purins complementàries, una planta d'oleàcies i una termosolar.
I la darrera amenaça és un projecte d’una incineradora de residus urbans lligada al tractament de purins que en bona part encara s’aboquen als camps de conreu.
Tot això concentrat a poca distància de la població.
4. Quins són els objectius a curt i llarg termini.
L’objectiu que va impulsar la creació de l’ADPN la banqueta continua vigent. Potenciar i mantenir lo parc de la banqueta com un espai natural d’ús públic convivint amb el reg dels camps de conreu. Això implica a la Casa Canal i a l’Ajuntament de Juneda.
A mig termini seria important que hi hagués un protecció legal d’aquest espai i de tot el patrimoni cultural i arquitectònic associat.
En un sentit ampli, totes les activitats econòmiques haurien de tenir en compte la seva incidència sobre l’entorn i la qualitat de vida.
Des de la banqueta continuarem informant i creant consciència a la població.

 


5. Participar a la Xarxa d’entitats locals de Canal Viu és important? I perquè?
La creació de Canal Viu ha estat i és un impuls a tots els objectius en que treballa la banqueta de Juneda. En general s’ha treballat en l’àmbit local però moltes vegades l’origen o la incidència el sobrepassa. El tram de la 4 a séquia de la qual gaudim no està aïllada de les actuacions de la resta de séquies ni del canal principal, els models de millora o de manteniment ens afecten per igual.
Una consciència àmplia i crítica d’altres comarques i pobles com representa Canal Viu és un incentiu a valorar les banquetes com un espai natural molt important per les planes de ponent.

 

6. Per últim, el voluntariat social en l’àmbit de la protecció de les banquetes, rius, reguers, ... es troba amb una bona salut?
El voluntariat actiu i participatiu és limitat i puntual.
Cal valorar-ho positivament tenint en compte la capacitat operativa que té l’associació.
Sens dubte, sovint ens agradaria que fos més fàcil i evident la participació. Sigui d’una manera directa quan ho convoca l’associació per una activitat concreta (neteja, reg, esporga, plantades d’arbres, ...) i també -molt important- d’una manera indirecta (respecte, deixar nets els espais, promoció, ...).


7. Vols afegir alguna cosa més?
Un indicador que ens fa ser optimistes vers el futur de les banquetes arbrades dels Canals d’Urgell és l’ús cada dia més habitual dels espais per tot tipus de població que en gaudeix les quatre estacions de l’any.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada