28 d’abril, 2016

Fem-li una ullada! Per anar mirant ... i aprenent!

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_L.php 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_ponent_terres_de_lleida/Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida

Contingut del Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i aprovat definitivament el 5 d'agost de 2008


Memòria I:
Memòria II .a:
Memòria II .b:
Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)

Aprovació definitiva
En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida). L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4982, de 5 d'octubre 2007 a l'efecte de la seva executivitat immediata.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada